Houd me op de hoogte

Duurzaamheid betekent voor Synchroon het zinvol omgaan met schaarse middelen zoals o.a. energie. Zorg voor het milieu gaat daarbij hand in hand met kostenbesparing en comfort voor onze kopers en huurders. Een aangenaam klimaat in jouw nieuwe woning staat hierbij centraal. We zijn geïnteresseerd in de nieuwste mogelijkheden, maar passen in onze woningen alleen bewezen technieken toe.

De toekomst van de stad is natuur. Ze hebben elkaar nodig. Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te behouden, is natuurinclusief ontwerpen essentieel. Voor plant- en diersoorten, maar ook voor de mens en onze leefomgeving. Een groene omgeving draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het zorgt voor een geliefde, gewaardeerde en gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren. Het maakt ons weerbaarder tegen stress en negatieve gevoelens, draagt bij aan sneller herstel na ziekte en zorgt voor een beter sociaal klimaat. Daarnaast draagt een groene omgeving bij aan klimaatbestendigheid, het zuiveren van de lucht, beperken van geluidsoverlast, biedt het verkoeling in hete zomers en heeft het een positief effect op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. In een zorgvuldig ontworpen groene omgeving voelen mensen zich prettig en gelukkig, worden beweging en activiteit gestimuleerd en worden mensen uitgenodigd tot recreatie en sociale interactie. Men sport, speelt en ontmoet elkaar in het park of onderhoudt gezamenlijk een moestuin.

Zoekvenster sluiten